Nyheder

Nyheder

August 2020
I august og september har vi en lægestuderende i klinikken, som vil have enkelte selvstændige konsultationer (superviseret af lægen). Den medicinstuderende er på sidste semester på universitet, inden han bliver færdiguddannet som læge. Man vil som patient blive adspurgt, om man har lyst at deltage i konsultationen med den studerende. Han skal optage enkelte konsultationer på video, som skal bruges til eksamen.

Marts 2020
På grund af COVID-19 forsøger vi at undgå smittespredning, har vi få fremmøde-konsultationer, og har i stedet konsultationer via telefon eller video. Videokonsultationer foregår via “Min Læge” appen til din smartphone. Ring til klinikken for at aftale en tid til video-konsultation i løbet af samme dag.

Vi tilstræber, at der kun er én patient i venteværelse ad gangen, og man skal have en aftale for at komme. Husk altid sundhedskortet.

Ledsager man sit barn eller en pårørende til lægekonsultation, er det vigtigt at man ikke selv har tegn på COVID-19 smitte. Vi indskærper, at der kun må være én ledsager pr. patient.

Da epidemien er langvarig, vil vi fortsat vaccinere børn efter det normale vaccinations-program. Ring gerne og aftal dette på dagen.

Generelt
Hvis du lider af en kronisk sygdom, tilbydes en Årskontrol. Årskontrollen indeholder en medicingennemgang, blodprøver og diverse tests. Henvend dig til klinikken for at bestille tid hertil, gerne i den måned hvor du har fødselsdag. Årskontrollen kan også indeholde en forløbsplan. Årskontrollen kan også foregå via video-konsultation under COVID-19 epidemien.