Nyheder

Nyheder

Marts 2020
På grund af COVID-19 forsøger vi at undgå smittespredning ved at overgå til video-konsultationer, hvor det er muligt. Pt. bruger vi Facetime (iPhone) eller Signal (Android) – begge kan downloades gratis fra App Store. Ring til klinikken for at aftale en tid til video-konsultation i løbet af samme dag.

Døren til klinikken er låst hele dagen – bank derfor venligst på. Vi tilstræber, at der kun er én patient i venteværelse ad gangen, og man skal have en aftale for at komme. Husk altid sundhedskortet.

Lige nu planlægger vi generelt ikke flere dage frem i tiden, men aftaler kun konsultation samme dag. Dette gør vi for at undgå smittespredning af COVID-19. Ledsager man sit barn eller en pårørende til lægekonsultation, er det vigtigt at man ikke selv har tegn på COVID-19 smitte. Vi indskærper, at der kun må være én ledsager pr. patient.

Da epidemien kan blive langvarig, vil vi fortsat vaccinere børn efter det normale vaccinations-program. Ring gerne og aftal dette på dagen.

Generelt
Hvis du lider af en kronisk sygdom, tilbydes en Årskontrol. Årskontrollen indeholder en medicingennemgang, blodprøver og diverse tests. Henvend dig til klinikken for at bestille tid hertil, gerne i den måned hvor du har fødselsdag. Årskontrollen kan også indeholde en forløbsplan. Årskontrollen kan også foregå via video-konsultation under COVID-19 epidemien.